Zarządzanie gospodarstwem

Usługi zarządzania gospodarstwem

Dla właścicieli gospodarstw rolnych, którzy zatrudniają kierowników gospodarstw lub nie mogą być bezpośrednio zaangażowani w aktywne zarządzanie własnym gospodarstwem, mamy alternatywę. KST oferuje kompleksową usługę zarządzania gospodarstwem. Właściciel wciąż ma pełną kontrolę nad realizowaniem własnej strategii, ale dzięki umiejętnościom i doświadczeniu naszego zespołu, osiąga założone cele. Kontrakty menadżerskie mogą być bardzo elastyczne, aby zapewnić klientowi najwyższy poziom usług. KST z chęcią spotka się z klientem, aby omówić i ocenić czy oferowane przez nas usługi mogą pomóc w polepszeniu sytuacji, w której znajduje się gospodarstwo.

Zarządzanie gospodarstwem

 

KST oferuje usługi wspierające zarządzanie gospodarstwem, przejmując odpowiedzialność kierowniczą na farmie poprzez:

 • Zapewnienie jednego lub więcej kierowników, którzy są niezbędni do zarządzania codzienną działalnością gospodarstwa
 • Zarządzanie administracją firmy poprzez nadzorowanie personelu lub bezpośrednio
 • Przygotowanie rocznego planu biznesowego i finansowego uzgadnianego z właścicielem. Plan ten staje się celem dla biznesu w codziennym zarządzaniu
 • Sporządzenie raportów finansowych uwzględniających postępy w realizacji założonego planu. Postępy są również omawiane na regularnie odbywających się spotkaniach z KST
 • Wspieranie kierownictwa firmy oparte na wiedzy personelu technicznego

Kontraktowy Kierownik

 

Kontrakty menedżerskie mogą być również ustalone dla wybranego obszaru firmy. Przykładem jest dział produkcji mlecznej. Wprowadzanie nowych technologii w dziedzinie produkcji mlecznej i hodowli zwierząt stawia nowe wyzwania pracownikom zatrudnionym w gospodarstwach. Pracownicy muszą być w stanie skutecznie wdrożyć i zastosować nowe rozwiązania. KST oferuje usługi kontraktowe:

 • Zatrudnianie pracowników produkcji mlecznej, w tym zootechników
 • Uzgadnianie celów i strategii z właścicielem oraz odpowiedzialność za ich codzienną realizację
 • Cena za świadczone usługi wynika z zawartej umowy

Korzyści dla właścicieli gospodarstw:

 • Brak trudnych i długotrwałych procesów rekrutacyjnych
 • Kierownictwo KST sprawuje dodatkowy nadzór nad kontrolą jakości pracy
 • Kierownicy gospodarstw są objęci programem rozwoju menagerów i uczestniczą wraz z kadrą zarządzającą KST Konsulting w regularnie odbywających się szkoleniach
 • Kierownicy otrzymują wsparcie zespołu doradców technicznych KST