Elastyczność Gatekeeper

Standardowe zastosowanie w gospodarstwie

W przypadku prostej instalacji Rolnik może rozpocząć od pracy na jednym stanowisku.

Używając systemu Data Secure w GateKeeper istnieje możliwość synchronizacji danych za pomocą bezpiecznego serwera w chmurze. Umożliwia to nie tylko bezpieczne przechowanie danych, ale również możliwość dodania programu GateKeeper na kolejnym komputerze i synchronizacji danych pomiędzy nimi. Daje to Rolnikowi takie same możliwości korzystania z sieci jak dużym firmom posiadającym zespół informatyków. Jedyne co jest wymagane to dostęp do internetu.

 

Możliwość dodawania kolejnych stanowisk w dowolnym czasie.

Duże Gospodarstwa

  • W dużych gospodarstwach idealnie sprawdza się synchronizacja danych między komputerami. Wszyscy użytkownicy Gatekeeper, m.in.: agronomowie, magazynierzy, zaopatrzeniowcy i księgowi korzystają z tych samych danych. Nie ma konieczności inwestowania w infrastrukturę informatyczną
  • Do Gatekeeper można dodawać kolejne biznesy. Dzięki temu organizacja może prowadzić w Gatekeeper wiele biznesów oddzielnie, zachowując możliwość raportowania i analizowania ich jako jednej organizacji
  • W Gatekeeper może funkcjonować Biznes Kontraktowy który ma zastosowanie, kiedy współpracuje ze sobą kilka gospodarstw. System ten jest specjalnie zaprojektowany do nowoczesnych struktur gospodarstw rolnych
  • Narzędzia konsolidacyjne są szczególnie polecane dla dużych organizacji z wieloma gospodarstwami

Agronom

  • Wersja jest dostępna dla agronomów/ doradców rolniczych którzy chcą korzystać z systemu aby prowadzić dokumentację dla swoich klientów w zakresie aplikacji pestycydów lub nawozów
  • Jeżeli agronom posiada klienta korzystającego z Gatekeeper, klient może publikować swoje zapisy z pól, które w szybki sposób są dostępne dla agronoma/doradcy