Biuro rachunkowe

Usługi księgowe w rolnictwie

KST Konsulting oferuje głównie prowadzenie ksiąg gospodarstw rolnych, ale również usługi księgowe dla przedsiębiorstw z innych branż.  Przy pomocy doświadczonych i wykwalifikowanych księgowych KST Konsulting oferuje szeroki zakres usług dopasowany do potrzeb klienta. Przez 15 lat prowadzenia działalności wypracowaliśmy różne modele współpracy, tak aby przyjęte rozwiązanie było optymalne dla klienta. Oferujemy m.in.:

 

 • Prowadzenie ksiąg przez dedykowanych pracowników i na systemie naszego biura
 • Prowadzenie ksiąg przez nasze biuro, na podstawie dokumentów wprowadzanych do systemu w siedzibie i przez dedykowanego pracownika klienta
 • Zdalne prowadzenie ksiąg na systemie klienta
   

W trosce o pełne bezpieczeństwo naszych klientów stale współpracujemy z zaufanymi partnerami: doradcą podatkowym oraz kancelarią prawną. Nasze usługi świadczymy dla firm zlokalizowanych w całej Polsce, w języku polskim oraz angielskim w formie całościowego pakietu lub tylko wybranych usług.

 

Poza prowadzeniem rachunkowości statutowej, KST Konsulting oferuje:

 

 • Przygotowywanie okresowych raportów zarządczych ułatwiających podejmowanie decyzji
 • Pomoc merytoryczną w trudnych kwestiach rachunkowych oraz nadzór nad działem księgowości
 • Wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej

Księgowość i Outsourcing

 

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Organizowanie obiegu dokumentów
 • Prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Inwentaryzacja
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Nadzór księgowy

Kadry i Płace

 

 • Sporządzanie umów o prace oraz umów cywilno-prawnych
 • Rozliczenie z US i ZUS
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej
 • Sporządzenie listy płac
 • Sporządzenie dokumentacji pracowniczej
 • Przygotowywanie sprawozdań dla GUS
 • Odpowiadanie na pisma komorników
 • Reprezentacja podczas kontroli ZUS oraz Państwowej Inspekcji Pracy
 • Sprawozdawczość do GUS w zakresie tematyki kadrowo-płacowej

Specjalistyczne usługi dla rolników

Według KST Konsulting ​​księgowość powinna odgrywać kluczową rolę w zarządzaniu gospodarstwem. Sporządzenie sprawozdań finansowych wyłącznie na potrzeby podatkowe i ustawowe wymaga wiele pracy, ale dają one tylko minimum użytecznych informacji wykorzystywanych do zarządzania. Starannie przygotowany i zorganizowany plan kont, przejrzyste zasady rachunkowości oraz dobre zarządzanie informacjami mogą być tworzone przy podobnym nakładzie pracy i zaangażowaniu sił. Dobra księgowość w gospodarstwie rolnym nie polega na kupnie wyspecjalizowanego oprogramowania księgowego, ale zależy ona od koncepcji i konfiguracji dowolnego programu do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

KST Konsulting może zaproponować odpowiedni program dla Twojego gospodarstwa i pomóc zarówno w ułożeniu planu kont oraz konfiguracji innych niezbędnych ustawień, co pozwoli na pozyskanie użytecznych informacji zarządczych. Nawet prosty program księgowym jest dobry, jeśli zawiera dane, które można wykorzystać w swoim procesie decyzyjnym. KST Konsulting stara się znaleźć rozwiązania dla wszystkich możliwych sytuacji. Stosujemy zasady zarządzania i rachunkowości w taki sposób, aby mieć pewność, że każda firma ma odpowiedni system. Zdajemy sobie również sprawę, że nie ma sensu pozyskiwanie informacji zarządczych, jeżeli koszt ich pozyskania jest większy niż korzyści z nich otrzymywane.

Usługi obejmują podstawowe usługi księgowe, ale również:

 • Organizację struktury rachunkowości, identyfikację kosztów i centrów produkcji w ramach prowadzonej działalności
 • Ustawienie odpowiedniego poziomu analizy
 • Znajomość konkretnych zagadnień rolniczych,
  takich jak

- rekrutacja pracowników

- wycena inwentarza żywego

- produkcja w toku

- logistyka i marketing

- operacje na maszynach

- cykl produkcji roślinnej

 • Tworzenie miesięcznych raportów zarządzania

Dostępne są również usługi dodatkowe, takie jak:

 

 • Roczne budżety i prognozy przepływów pieniężnych
 • Porównania wykonania z założonym budżetem
 • Regularne spotkania (co miesiąc, co kwartał lub raz do roku) w celu omówienia wyników

Zaletą takiego systemu jest:

 

 • Przejrzysta analiza kosztów produkcji dla produktów lub usług
 • Zrozumienie rentowności
 • Identyfikacja głównych czynników wpływających na rentowność
 • Identyfikacja struktury kosztów i przychodów
 • Identyfikacja jakie koszty są związane z działalnością, która generują zysk
 • Zrozumienie jaki wpływ na wynik mają zmiany kluczowych kosztów lub przychodów
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem w biznesie