Doradztwo rolnicze

Usługi doradcze i konsultingowe

Zatrudnienie dobrego kierownika może nie wystarczyć, aby zapewnić sukces dla gospodarstwa rolnego. Umiejętności techniczne muszą iść w parze ze zdolnościami kierowniczymi, aby skutecznie zarządzać firmą. Dzięki pracy naszych konsultantów łączymy te dwa aspekty zarządzania. Wszyscy nasi pracownicy zespołu Agro posiadają kwalifikacje Centrum Doradztwa Rolniczego. Świadczone usługi obejmują:

 • Analizę wyników działalności gospodarstwa
 • Analizę rentowności
 • Pozyskiwanie alternatywnych źródeł finansowania.
 • Zarządzanie techniczne produkcją polową i zwierzęcą
 • Mechanizację
 • Systemy zarządzania informacjami
 • Pozyskiwanie środków unijnych

KST zatrudnia konsultantów z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Doradztwo biznesowe i wsparcie w zakresie

 • Zarządzania biznesem
 • Struktury organizacyjnej biznesu
 • Organizacji współpracy między przedsiębiorstwami w celu podziału kosztów
 • Przygotowania budżetów i przepływów pieniężnych
 • Zatrudniania pracowników
 • Projektów inwestycyjnych
 • Oprogramowania komputerowego do zarządzania gospodarstwem
 • Ubezpieczenia – korzystając z usług renomowanego multiagenta na rynku ubezpieczeń - Mentor Ubezpieczenia
 • Dopłat bezpośrednich
 • Funduszy unijnych
 • Innych programów rolnośrodowiskowych

Doradztwo techniczne

 • Uprawy
 •  Agronomia
  • Zarządzanie gleba i zdrowotność gleb
  • Strategiczne plany upraw
  • Dobór odmiany
  • Inspekcje i strategie ochrony upraw
  • Plany aplikacji nawozów, zarówno stałej jak i zmiennej dawki
  • Wykorzystanie zapisów upraw do analizy wydajności
  • Mapowanie
  • Zastosowanie teorii rolnictwa regeneratywnego
 • Wykorzystanie systemów i danych rolnictwa precyzyjnego
  • Integracja danych rolnictwa precyzyjnego
  • Zastosowanie danych rolnictwa precyzyjnego do podjęcia decyzji dotyczących zarządzania uprawami, takimi jak zmienna aplikacja nawozów i nasion
  • Wymiana danych pomiędzy systemami rolnictwa precyzyjnego i systemami sterowania maszyn
 • Mechanizacja
  • Dobór systemów uprawy i siewu
  • Analiza efektywności maszyn
  • Koszty eksploatacji maszyn
  • Wykorzystanie nowoczesnych technologii rolnictwa precyzyjnego w celu poprawy wydajności maszyn
 • Produkcja zwierzęca
  • Zarządzanie stadem bydła mlecznego
  • Efektywne wykorzystanie systemów komputerowych do zarządzania stadem
  • Analiza kosztów produkcji
  • Wybór roślin i produkcja pasz
  • Wsparcie techniczne w hodowli, żywieniu i zarządzaniu zdrowiem stada
  • Zastosowanie nowych technologii

Usługi prawne

KST Konsulting oferuje pomoc w obsłudze prawnej dla rolników indywidualnych oraz przedsiębiorstw rolnych. Dzięki współpracy z Kancelarią Radcowską Mecenasa Maciej Proszaka możemy służyć pomocą zarówno w podstawowych jak i bardziej specjalistycznych tematach z zakresu prawa handlowego i gospodarczego jak i prawa pracy. Mecenas Maciej Proszak prowadzi Kancelarię Radcowską w Poznaniu od 1996 roku i pracuje zarówno dla dużych jak i małych klientów. Ma on duże doświadczenie w obsłudze prawnej firm z branży rolniczej. Współpracuje z KST Konsulting od 2006 roku. Jako udziałowiec i część zespołu zarządzającego w KST Konsulting, Maciej Proszak służy swoim doświadczeniem w prowadzeniu firmy.

 

Oferujemy pomoc w zagadnieniach prawa handlowego i gospodarczego:

 • Bieżąca obsługa gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych
 • Tworzenie spółek i innych podmiotów
 • Rejestracja podmiotów w KRS
 • Obsługa organów spółek prawa handlowego
 • Opracowywanie aktów wewnętrznych przedsiębiorstw (regulaminy, uchwały, zarządzenia)
 • Windykacja należności
 • Doradztwo w opracowywaniu umów
 • Negocjowanie umów, warunków współpracy 
 • Przekształcanie podmiotów

Zajmujemy się również reprezentacją stron przed agencjami rządowymi, takimi jak Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencja Rynku Rolnego i in. Oferujemy również analizy gospodarcze, np. Due Dilligence.