Moduły opcjonalne

Moduły mogą być dodawane do istniejącej licencji Gatekeeper w dowolnym momencie.

Wystarczy zadzwonić do KST i uaktualnić licencję, a nowy moduł zostanie włączony przy następnym logowaniu się do systemu.

Mapowanie

  • Mapowanie jest dodatkowym modułem programu Gatekeeper. Moduł Mapowania jest całkowicie zintegrowany z Zapisami z pól, działa na poziomie określonego pola oraz całego gospodarstwa
  • Granice pól mogą być importowane z większości urządzeń pomiarowych. Granice mogą także zostać zaimportowane, jeżeli zostały utworzone w formacie Google lub mogą zostać utworzone bezpośrednio z map satelitarnych Bing w GateKeeper
  • Granice pól są połączone z Modułem Pola oraz obszarem zdefiniowanym dla poszczególnych pól w Roku Upraw
  • Mapy mogą być wykorzystywane do prezentacji danych z pól w postaci graficznej np. zastosowanie środków chemicznych na poszczególnych polach
  • Mapy mogą być eksportowane w typowych formatach: .shp,.kml
  • Użytkownik może tworzyć własne warstwy dodając różne informacje
  • Moduł zawiera standardowe narzędzia do pomiaru powierzchni i odległości
  • Dodatkowo istnieją narzędzia do tworzenia ścieżek technologicznych i uwroci
  • Moduł mapowania może być używany do rejestrowania stref buforowych w zakresie ochrony środowiska
  • Moduł mapowania jest wymagany przy module Rolnictwo Precyzyjne

Rolnictwo Precyzyjne Actual (Import)

Moduł daje możliwość rejestrowania danych przestrzennych takich jak próbki gleby, dane plonów lub inne dane z sensorów. Dane mogą być importowane z bardzo wielu źródeł

Rolnictwo Precyzyjne Target (Eksport)

Dzięki temu modułowi możliwe jest przygotowanie planów zmiennych dawek aplikacji. Moduł jest kompatybilny z większością sterowników maszyn stosowanych obecnie. Jest to ok. 20 producentów i około 40 sterowników

 

Dla niektórych producentów maszyn istnieje bezpośrednie połączenie i wymiana danych przez chmurę prosto do konsoli w ciągniku. Alternatywą połączenia jest zawsze plik zapisany na pendivie

Intensywna uprawa

Moduł szczególnie pomocny z gospodarstwach zajmujących się uprawą warzyw oraz owoców. Moduł pozwala na szczegółowe rejestry dotyczące upraw, gdzie pola są podzielone na rzędy lub kwatery

Budżetowanie

Potężne narzędzie panowania nad finansami gospodarstwa

 

Przygotowanie budżetów dla upraw a następnie porównanie ich z bieżącym zużyciem daje zawsze aktualne informacje w jaką stronę odchylamy się lub trzymamy się założonego budżetu

 

Możliwość tworzenia kilku wersji budżetu, przy założeniach optymistycznych, realistycznych oraz scenariusz pesymistyczny

Web Apps

Dostępny jest moduł WebApps, który pozwala użytkownikom na dostęp do danych za pomocą przeglądarek internetowych na smartfonach, tabletach lub dowolnych urządzeniach obsługujących przeglądarkę internetową. Moduł ten pozwala użytkownikom na przeglądanie danych na polu i sporządzanie notatek z kontroli, tworzenie Planów Pracy lub Zapisu Pracy wykonanej podczas nieobecności w biurze

GateKeeper Central i Central Enterprise

Dla dużych organizacji, które chcą konsolidować dane. Jest często wykorzystywany w celu wsparcia analizy porównawczej

Urządzenia John Deere

Specjalny dodatek umożliwiający wymianę planów pracy i danych z zakończonych prac z systemami GreenStar John Deere