Wsparcie Techniczne i Aktualizacje

Wsparcie techniczne i aktualizacje

Kupując licencję programu Gatekeeper, klient otrzymuje wsparcie techniczne na następne 12 miesięcy. Po tym okresie obowiązują roczne opłaty wsparcia technicznego których wysokość zależy od zakupionych modułów.

 

Opłaty roczne obejmują kilka elementów:

 • Aktualizacje programu

  Zazwyczaj dwa razy w roku Farmplan przygotowuje większe aktualizacje oprogramowania, wszyscy użytkownicy programu posiadający aktywną opcję wsparcia technicznego otrzymują te aktualizacje podczas synchronizacji danych

  Istniejące funkcje są ciągle udoskonalane. Farmplan stale przeprowadza przegląd istniejących funkcji programu aby upewnić się, że dają one cały czas aktualną użyteczność dla gospodarstwa

  Korekty błędów są wprowadzane natychmiast po jego wykryciu

 • Kopia zapasowa
  Tworzenie kopii zapasowej danych w chmurze - przeprowadzana online podczas procesu synchronizacji danych w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa

 • Synchronizacja danych między komputerami w gospodarstwie

 • Usługi publikacji, wymiany danych m.in. rolnictwa precyzyjnego

 • Aktualizacja polskiej bazy środków ochrony roślin - aktualizowana dwa razy w roku

 • Wsparcie techniczne, które obejmuje:
  • Pomoc techniczna przez telefon w razie problemów
  • Instrukcje na temat aspektów stosowania Gatekeeper
  • Wsparcie i szkolenia online
  • Dostępne są filmy instruktażowe, pokazujące użytkownikom rozwiązania najczęstszych problemów