Czym się zajmujemy?

W odróżnieniu do innych, rolnictwo to złożony biznes.

Większość przedsiębiorstw produkcyjnych działa w oparciu o założenie, że wytwarzają produkt za znaną cenę, a następnie sprzedają swoje produkty za cenę, którą mogą kontrolować. Jako rolnicy pracujemy z naturą, gdzie na naszą produkcję wpływa wiele czynników i nie możemy być pewni ilości ani kosztów naszej produkcji. Mamy mniejszą kontrolę nad rynkami światowymi i musimy radzić sobie z wpływem polityki. To sprawia, że produkcja rolna jest trudna do przewidzenia.

Celem większości rolników jest prowadzenie biznesu, który jest nie tylko rentowny ale przede wszystkim zrównoważony, gospodarstwo które przetrwa lub dostosuje się do zmian na rynkach, w środowisku i polityce. Rolnicy muszą rozumieć czynniki, które wpływają na ich sukces i wyjść poza prosty schemat myślenia, że wysokie plony są zawsze najważniejszym celem. Skoncentrowanie się na marży zysku ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu gospodarstwem.

 

Strategia odgrywa istotną rolę w sukcesie. Istnieje wiele różnych systemów produkcyjnych, a wybór tego odpowiedniego wymaga zrozumienia zalet i wad oraz umiejętności ich prawidłowego dopasowania do swojego gospodarstwa. Strategie mogą również obejmować marketing alternatywny lub inne działania mające na celu zwiększenie wartości produktów gospodarstwa. KST Konsulting dostosowuje i wdraża systemy planowania biznesowego i finansowego a także monitoruje obraz rozwoju gospodarstwa, tak aby rolnicy mogli się rozwijać zawodowo i lepiej kontrolować swoją działalność. Skupiamy się na kluczowych zasadach prowadzenia biznesu i oferujemy doradztwo oraz usługi odpowiednie dla Twojej firmy, niezależnie od tego, czy posiadasz 10 ha czy 100 000 ha.

 

Oferujemy usługi zarządzania gospodarstwem i doradztwo techniczne w zakresie systemów produkcji roślinnej i zwierzęcej, które mogą pomóc rolnikom w wydajniejszej produkcji. W szczególności zwracamy uwagę na integrację nowych technologii i wykorzystanie informacji w zarządzaniu gospodarstwem. Naszym celem jest podejmowanie decyzji na podstawie gromadzenia i analizy danych aby dostarczyć informacje pomocne przy planowaniu biznesowym. Źródłami informacji o gospodarstwie mogą być dane z systemów zarządzania uprawami i hodowlą, dane dotyczące rolnictwa precyzyjnego lub informacje księgowe.  Rozumiemy systemy niezbędne do integracji danych z różnych źródeł i zapewniamy oparte na dowodach zarządzanie gospodarstwem. Skupiamy się na optymalnym wyniku końcowym, a nie na wybranym oprogramowaniu lub technologii. Zdajemy sobie sprawę, że tak samo ważna jest mała odręczna notatka dla małego gospodarstwa, czym skomplikowany system komputerowy dla dużej firmy rolniczej. Naszym zdaniem, sukces polega na dobrym wykorzystaniu posiadanej wiedzy bez względu na wielkość biznesu czy formy przekazania informacji.

W czym możemy Ci pomóc

 

 

 

  • Specjalistyczne analizy finansowe i rachunkowość zarządcza w zakresie działalności rolniczej
  • Zagranicznym inwestorom instytucjonalnym zapewniamy usługę nadzoru administracyjnego, księgowego oraz zarządczego nad gospodarstwem rolnym w Polsce
  • Zarządzanie kadrami i płacami
  • Ogólna administracja biznesowa
  • Zarządzanie gruntami i aktywami
  • Ubezpieczenia
  • Pomoc we współpracy z jednostkami Rządowymi Skarbu Państwa (KOWR, ARiMR)
  • Oprogramowanie dla rolnictwa do zarządzania uprawami i stadem bydła
  • Usługi prawne, również w zakresie specjalistycznych zagadnień dotyczących gospodarstw rolnych