O nas

Nasz zespół

Lawrence Thomson

(MBA) - Prezes Zarządu KST Konsulting

Posiada wykształcenie rolnicze, zdobyte w Wielkiej Brytanii. Doświadczenie zdobywał podczas 18-letniej pracy dla dużej firmy zarządzającej gospodarstwami rolnymi w zakresie produkcji polowej oraz zwierzęcej w różnych częściach Wielkiej Brytanii. Zaowocowało to pracą w Polsce. Przez okres 5 lat pracował jako stały doradca jednej z największych polskich firm rolniczych. Pracując zarówno w małym rodzinnym gospodarstwie rolnym jak i w dużych spółkach giełdowych, zdobył bardzo szeroki wachlarz doświadczeń.

 

W 2005 roku był jednym z założycieli KST Konsulting Sp z o.o. Specjalizuje się we wdrażaniu skutecznych systemów zarządzania, poprzez integrowanie ludzi, wiedzy i technologii w celu połączenia dobrych praktyk biznesowych z rolnictwem. Oprócz doświadczenia w Wielkiej Brytanii i Polsce pracował przy projektach w Czechach, Ukrainie, Bułgarii i Serbii.

Katarzyna Nowak-Bereś

(Członek Zarządu, mgr Ekonomii) - Dyrektor Finansowy

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów Podatkowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obecnie jest w trakcie zdobywania uprawnień na biegłego rewidenta. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez różnego rodzaju kursy i szkolenia z zakresu prawa bilansowego i podatkowego. Swoją praktykę w finansach i księgowości zdobyła w trakcie pracy jako księgowa w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Posiada wiedzę i doświadczenie na temat raportowania wewnętrznego w międzynarodowych koncernach.W KST Konsulting, jako Manager ds. księgowości i finansów odpowiedzialna jest za usługi księgowe, zarządzanie finansami oraz kierowanie zespołem pracowników firmy. Katarzyna posługuje się biegle językiem angielskim.

Maciej Proszak

(Prokurent)- Radca Prawny

Prokurent spółki, od 1996r. wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Jeden z udziałowców spółki. Doświadczenie zawodowe związane z branżą rolniczą - od 1994r. współpracował z pionierskimi w tym okresie podmiotami doradczymi w branży rolnej i przetwórstwa rolnego. Od 1996 roku prowadzi w ramach własnej Kancelarii obsługę prawną podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw rolnych. W ramach KST Konsulting prowadzi negocjacje z ANR, ARiMR, ARR, zapewnia kompleksową obsługę w zakresie sprzedaży i zakupu nieruchomości, w tym nieruchomości rolnych. Wspólnie z zespołem KST rekomenduje i ustala dla klientów KST strategię działania, strukturę organizacyjną oraz wszelkie optymalizacje - prawne, podatkowe, organizacyjne, produkcyjne, itp. Obecnie współpracuje także z wiodącymi firmami z branży AGRO - w tym urządzeń i towarów do produkcji rolnej - prowadząc dla nich obsługę prawną.

Katarzyna Wojnicz

(mgr inż. Towaroznawca ze specjalizacją Towaroznawstwo Spożywcze) - Asystentka Biura Zarządu

Katarzyna ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, z tytułem magistra inżyniera Towaroznawstwa. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, które zdobyła w trakcie wieloletniej pracy na stanowiskach administracyjnych.

 

W  KST Konsulting, Katarzyna pracuje od 2008 roku. W swej pracy poszerzała widzę z zakresu Kadr i Płac w trakcie obszernego szkolenia organizowanego przez certyfikowaną jednostkę w Poznaniu. Zdobytą wiedzę wykorzystywała później w pracy w KST pełniąc okresowo funkcje specjalisty ds. Kadr i Płac.

 

Ponadto w swojej pracy zawodowej zajmuje się bezpośrednim kontaktem z rządowymi agencjami Skarbu Państwa jak również bieżącym zarządzaniem administracyjnym i organizacyjnym spółki oraz jej klientów. Biegła znajomość języka angielskiego jest również wykorzystywana przez Katarzynę w swojej obecnej pracy do tłumaczeń pisemnych i ustnych.

Małgorzata Sawczenko

(mgr inż. Agronom, Doradca Rolniczy) - Specjalista ds. zarządzania uprawami

Małgorzata jest absolwentką Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W 2010 r. obroniła tytuł mgr inż. Agronomii. Wyróżniona Honorową Odznaką Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Posiada uprawnienia Doradcy Rolniczego. W KST Konsulting pracuje na stanowisku Specjalisty ds. zarządzania uprawami. Odpowiedzialna jest za support techniczny oprogramowania GateKeeper i szkolenia w zakresie obsługi programu dla klientów. Nadzoruje kwestie użytkowania oprogramowania GateKeeper w spółkach zarządzanych przez KST. Odpowiada za prace przy pozyskiwaniu funduszy unijnych dla gospodarstw zarządzanych przez KST . Ponadto zajmuje się bezpośrednim kontaktem z instytucjami i organizacjami z branży rolniczej. Doradza oraz asystuje dyrektorom odpowiedzialnym za zarządzanie uprawami zarówno w praktyce polowej oraz w kwestii badań.

 

Jej zainteresowania to analiza wpływu nowych technologii na rolnictwo. Ukończyła kurs z Data Science. Zamierza wykorzystać wiedzę zdobytą na kursie do przeprowadzenia analizy danych rolniczych, które doprowadzą do opracowania bardziej skutecznych modeli i wydajnych praktyk rolniczych.

 

Poza tym jest wykładowcą studiów podyplomowych z zakresu Agrotroniki, prowadzonych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Od 2017 roku współprowadzi zajęcia z przedmiotu Systemy informatyczne do zarządzania produkcją roślinną.

Anita Olejnik

(mgr Ekonomii) – Samodzielna Księgowa

Anita jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tytuł licencjata zdobyła na kierunku Ekonomika Pracy i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, natomiast tytuł magistra na kierunku Rachunkowość i Skarbowość. W KST pracuje od 2010 roku. Dzięki wykształceniu oraz wiedzy pogłębionej na profesjonalnym szkoleniu pracuje na stanowisku Samodzielnej Księgowej. Prowadzi ewidencję, księguje dokumenty oraz weryfikuje je pod względem formalnym i rachunkowym. Sporządza deklaracje VAT, sprawozdania finansowe oraz miesięczne raporty na potrzeby Zarządu porównując je z założonymi budżetami. Współpracuje z Urzędami: US, GUS sporządzając sprawozdania. Wspomaga również dział Kadr i Płac swoją wiedzą z dziedziny naliczania wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. Zna biegle język angielki co wykorzystuje w pracy z zagranicznymi klientami.

Dominika Helwig

(mgr Ekonomii i Finansów) - Młodsza Księgowa

Dominika to absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Do zespołu KST dołączyła pod koniec 2019 roku. Wspiera zespół księgowy w bieżących zadaniach, odpowiada za weryfikację oraz dekretację dokumentów, monitorowanie rozrachunków, uzgadnianie sald. Praca na stanowisku Młodszej Księgowej daje jej dużą satysfakcję oraz motywuje do poszerzania wiedzy i umiejętności.  

Adam Wolniak

(inż. Mechanizacji i Rolnictwa, Doradca Rolniczy)- Kierownik Produkcji Roślinnej.

Adam jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie, gdzie obronił tytuł inżyniera na kierunku Produkcja i Zarządzanie w Rolnictwie. Od 2009 roku specjalizuje się w produkcji roślinnej. Przyznaje, że jest to jego pasja, która pochłania i stanowi motywację do rozwoju, a także do poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. Swoje doświadczenie oraz wiedzę na ten temat wcielił w życie, dzięki czemu obecnie pełni funkcję Kierownika Produkcji Roślinnej w dwóch gospodarstwach rolnych. Łącznie zarządza powierzchnią około 2000 ha upraw polowych. Są to prężnie rozwijające się gospodarstwa z produkcją zwierzęcą nastawione na nowoczesny i dynamiczny rozwój.

Włodzimierz Janusiewicz

(Mgr Inż. Rolnictwa za specjalizacją Ogrodnictwo.– Manager Rozwoju Agrobiznesu

Włodzimierz jest specjalistą z wieloletnim doświadczeniem w produkcji rolnej. Współtworzył, a potem przez wiele lat prowadził największą w Europie plantację zielonych szparagów. Zarządzał pakowalnią owoców i warzyw. Pracował jako manager 40 hektarowej plantacji borówki. Był kierownikiem sadów owocowych oraz inspektorem w PIOIN.

 

Zarządzanie grupą kilkuset pracowników z wielu krajów dało mu unikalne doświadczenie w komunikacji zawodowej. Pracując w międzynarodowym otoczeniu, Włodzimierz zyskał szerokie spojrzenie na agrobiznes w kontekście rozwoju, wprowadzania na rynek nowych produktów oraz ekologii, co obecnie wykorzystuje w swoje pracy w KST Konsulting na stanowisku Managera Rozwoju Agrobiznesu.

Jakub Wieland

Asystent kierownika produkcji roślinnej

Jestem absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii, specjalność Agronomia. Posiadam tytuł zawodowy mgr. Inż. Doradcy rolniczego. Doświadczenie zawodowe zdobywałem na gospodarstwach w Niemczech oraz Polsce. Od 2014 roku pracuję w KST Konsulting na stanowisku Asystent kierownika produkcji roślinnej. Zajmuje się szeroko pojętym badaniem  gleb oraz posiadam licencję pilota drona służącego m.in.. do inspekcji pól na gospodarstwach rolnych. 

Aneta Janusz

Specjalista ds. kadr i płac

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie , kierunek : Doradztwo Zawodowe i Personalne. Od ponad 20 lat pracuję jako Specjalista ds. kadr i płac. W KST jestem zatrudniona od 6 lat na w/wym stanowisku. Zajmuję się obsługą kadrowo – płacową klientów KST Konsulting.