Precyzyjne rolnictwo

Rolnictwo precyzyjne obejmuje szereg działań rolniczych

Precyzyjna obsługa maszyn

 

 • Systemy sterowania maszynami, takie jak nawigacja
 • Zbieranie informacji o działaniu maszyn, takich jak informacje o działaniu silnika
 • Precyzyjne sterowanie maszynami, takie jak kontrola sekcji lub kontrola głębokości w kultywatorach
 • Komunikacja między maszynami

Precyzyjne informacje do zarządzania uprawą

 • Pobieranie próbek gleby lub inne metody gromadzenia informacji o glebie

 • Dane z innych źródeł, takich jak drony, satelity lub czujniki maszynowe
 • Dane z informacji dotyczących zbiorów, takich jak kombajny lub sieczkarnie
 • Analiza danych
 • Przygotowanie planów stosowania nawozów, nasion i pestycydów


Ocena rzeczywistej wartości danych dotyczących rolnictwa precyzyjnego to dopiero początek. Istnieje wiele technologii, ale trudniej jest znaleźć informacje o tym, jak usprawnić biznes dzięki zastosowaniu rolnictwa precyzyjnego. Obecnie wyzwaniem jest to, jak najlepiej inwestować w nowe technologie, a następnie jak zastosować nowe techniki w celu usprawnienia zarządzania uprawami i maszynami.

Wiedza KST

 • 30-letnie doświadczenie w pracy z mapowaniem, rolnictwem precyzyjnym i wymianą danych z maszynami

 • Wiedza, w jaki sposób dane rolnictwa precyzyjnego można zintegrować z oprogramowaniem do zarządzania uprawami

 • Stosowanie danych dotyczących rolnictwa precyzyjnego w decyzjach dotyczących zarządzania uprawami

 • Jak analizować dane rolnictwa precyzyjnego, a następnie tworzyć mapy aplikacji na podstawie tych danych

 • Jak przenosić mapy aplikacji do maszyn i odzyskiwać zastosowane dane

 • Praktyczne doświadczenie we własnych gospodarstwach

Usługi KST

Istnieją dwa główne obszary usług rolnictwa precyzyjnego świadczonych przez KST.


Doradczy

 • Jak importować dane rolnictwa precyzyjnego do systemów zarządzania gospodarstwem i manipulować danymi
 • Jak analizować i tworzyć wartość z danych, np. przez tworzenie map zmiennej aplikacji nawozów lub nasion

 • Porady, jak analizować wyniki danych rolnictwa precyzyjnego

 • Jak znaleźć źródła danych dotyczących rolnictwa precyzyjnego

Usługi

 • KST zapewnia pełny system pobierania próbek gleby oparty na gwarancji najwyższej jakości usług
 • Plany pobierania próbek mogą być oparte na  strefach lub siatkach
 • Plany pobierania próbek mogą opierać się na podstawowych mapach rodzajów gleby
 • Usługa wykonywana na quadzie zapewniająca mniejsze     ugniatanie gleby
 • Analiza jedno lub dwupoziomowa do 60 cm
 • Inspekcja upraw przy użyciu małego drona do zbierania szczegółowych zdjęć i analizy stanu upraw przez sztuczną inteligencję w celu wsparcia inspekcji polowych