Interherd +

InterHerd + to profesjonalne oprogramowanie do zarządzania stadem bydła mlecznego i mięsnego.

Przeznaczone jest dla zootechników, zarządców oraz lekarzy weterynarii, chcących w szybki i łatwy sposób zarządzać produkcją zwierzęcą. InterHerd+ na rynku europejskim działa od ponad 30 lat, ciesząc się bardzo dużym uznaniem hodowców. Swoją wyjątkowość zawdzięcza zaawansowanym modułom analitycznym oraz trafności zestawień poszczególnych informacji. Kolejną zaletą programu jest elastyczna struktura, którą można łatwo dostosować do różnych systemów zarządzania.

 

Sercem systemu jest moduł prognozowania, który umożliwia obliczanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI), a generowane raporty zapewniają dobry wgląd w przyczyny i skutki zmian wynikające z modyfikacji wskaźników. Mocną stroną jest również porównanie kluczowych wskaźników wykonania danego stada, z najlepszymi 25% stad, wybranymi spośród 500-set obecnych w IH+. Czarna linia jest więc teoretycznym celem hodowcy. Oczywiście ustala on również własne oczekiwane wartości (pomarańczowa ramka). Naturalnym jest, że stada wykazujące dobre wartości w jednych parametrach, mogą wykazywać słabsze osiągniecia w innych. Warto się jednak pokusić o porównanie, by dążyć do jeszcze lepszych wyników.

Analiza powyżej przestawia kilka sekcji tj; ogólne parametry stada, płodność, zdrowotność i produkcję. Czarny punkty to średnia 12-to miesięczna posiadanego stada, natomiast niebieska strzałka to trend 3-y miesięczny. Strzałki skierowane w prawo wskazują na poprawę sytuacji, natomiast strzałki skierowane w lewo, wskazują niestety na pogorszenie się wyników stada.

Najważniejsze cechy to:

  • Prosta nawigacja – nowa wersja programu InterHerd+ porządkuje raporty w logiczne grupy
  • Nowe analizy – w porównaniu do poprzedniej wersji InterHerd, InterHerd+ zawiera nowe analizy umożliwiające nowy punkt widzenia danych. Unikatową analiza IH+ jest analiza leczenia w okresie zasuszenia. Przedstawiono w niej pierwszy próbny udój nowej laktacji w porównaniu z ostatnim próbnym udojem ostatniej laktacji. Kolorami zaznaczano zwierzęta w poszczególnych grupach. Na czerwono przedstawiono krowy z wysoką liczbą komórek somatycznych (LKS) w ostatnim i pierwszym próbnym udoju. Na żółto są krowy, które z niskiego poziomu LKS w poprzedniej laktacji przeskoczyły do grupy z wysoką LKS (zachorowanie). Zielony np. reprezentowany jest przez zwierzęta które udało się wyleczyć w okresie zasuszenia czyli z wysokiego poziomu LKS ostatniego próbnego udoju wskoczyły na niski w kolejnej laktacji
  • Generator raportów – program jest wyposażony w narzędzie do tworzenia raportów, które pozwala użytkownikowi zdefiniować, jakie dane mają znaleźć się w raporcie. Po utworzeniu raportu można go łatwo wyświetlić i wydrukować w późniejszym terminie. Istnieje wiele szablonów dokumentów dostępnych do pobrania
  • Automatyczne aktualizacje - InterHerd+ wykorzystuje najnowszą technologię Microsoft, która pozwala nam aktualizować program przez internet
  • InterHerd+ Web – dostęp do bazy danych z urządzeń mobilnych. Umożliwia dostęp do danych wielu użytkownikom, możliwość nadania uprawnień do edycji danych
  • Baza danych – w programie znajdują się dane dotyczące zwierząt obecnych w stadzie oraz sztuk ubyłych, dzięki temu podejmowane decyzje oparte są wiarygodnymi danymi historycznymi. InterHerd+ to oprogramowanie rejestrujące zdarzenia zdrowotności, płodności, przemieszczenia oraz wyniki produkcji oparte na dostosowanej do danego gospodarstwa, strukturze kodów zdarzeń
  • Dane produkcyjne – program działa niezależnie lub w połączeniu z halami udojowymi: Westfalia, Fullwod Cristal, DeLaval, DairyMaster. Jest możliwość importowania danych z Oceny Wartości Użytkowej Bydła (wyniki próbnych dojów)
  • Karta zwierzęcia – w łatwy i przystępny sposób przedstawia wszystkie zdarzenia od urodzenia zwierzęcia i planowane działania. Jakość mleka, płodność i zdrowotność trafnie i szybko pozwalają ocenić sytuację oraz wytypować dobre i gorsze sztuki w stadzie