Zapisy z pól

Zapisy z pól posiadają następujące funkcje :

 •  Identyfikacja pól i rejestr gruntów
 •  Możliwość podziału pola na części i łatwy zapis tych działań
 •  Zapisy prac polowych, ukończonych i planowanych
 •  Dane dotyczące aplikacji na polach w odniesieniu do ilości produktów i kosztów
 •  Próbki gleby, informacje z czujników i plonowanie
 •  Notatki z inspekcji upraw
 •  Analiza zastosowanych nawozów
 •  Historia zasiewów
 •  Finansowa prezentacja marż produkcyjnych
 •  Dzięki modułowi Mapowania, mapy pól są zintegrowane w ewidencją zbiorów
 •  Za pomocą modułu Precyzyjnego Rolnictwa wszystkie dane przestrzenne są włączone do ewidencji pól
 •  Rejestry zużytych pestycydów, nasion i nawozów sztucznych 
 •  Możliwość uprawiania więcej niż jednej uprawy na jednym polu w roku uprawy


GateKeeper zawiera dwie metody wprowadzania danych do ewidencji pól:

Zapisy Pracy

 • Jest to prosty zapis już zakończonych prac polowych, pozwalający na kontrolowanie wykonanych działań

Plan Pracy

 • Umożliwia krótkoterminowe planowanie operacji, na podstawie którego można stworzyć Plan Prac Polowych i instrukcje dla operatorów
 • Pozwala na zapisywanie i monitorowanie statusu wykonywanych prac
 • Jest zintegrowany z systemem magazynowym, dzięki czemu tworzy zapotrzebowanie na brakujące produkty

 
Użytkownik ma możliwość wyboru najbardziej odpowiedniego dla siebie modułu wprowadzania danych do  ewidencji pól.

GateKeeper daje możliwość przygotowania różnego rodzaju raportów w ramach każdego modułu.

Raporty podstawowe zawierają:

 • Karty Zapisu z Pola,
 • Wydruki ewidencji zapasów,
 • Instrukcje dla operatora.

Raporty można łatwo wydrukować, zapisać jako pliki w formacie PDF lub eksportować dane w rozmaity sposób umożliwiający ich dalszą analizę.

Moduł Analizy pozwala użytkownikowi na tworzenie zmodyfikowanych  wersji raportów. Daje możliwość wyboru zakresu danych, sposobu ich prezentacji jednocześnie pozwalając na filtrowanie i sortowanie  zaprezentowanych informacji. Użytkownik może zdefiniować i zapisać najczęściej używane raporty. Dzięki łatwości dostępu do Zapisów z Pól, Moduł Analizy pozwala na tworzenie raportów ilościowych, wartościowych oraz finansowych, ułatwiając tym późniejszą analizę danych. Podobnie jest w przypadku raportów podstawowych te również mogą być eksportowane w różnych formatach.

Kontakt

(+48) 61 887 66 08

biuro@kstkonsulting.com.pl

Adres


KST Konsulting Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 104
61-246 Poznań

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj jako pierwszy
informacje o promocjach i nowościach