Specjalistyczne usługi dla rolników

Według KST Konsulting ​​księgowość powinna odgrywać kluczową rolę w zarządzaniu gospodarstwem. Sporządzenie sprawozdań finansowych wyłącznie na potrzeby podatkowe i ustawowe wymaga wiele pracy, ale dają one tylko minimum użytecznych informacji wykorzystywanych do zarządzania. Starannie przygotowany i zorganizowany plan kont, przejrzyste zasady rachunkowości oraz dobre zarządzanie informacjami mogą być tworzone przy podobnym nakładzie pracy i zaangażowaniu sił. Dobra księgowość w gospodarstwie rolnym nie polega na kupnie wyspecjalizowanego oprogramowania księgowego, ale zależy ona od koncepcji i konfiguracji dowolnego programu do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

KST Konsulting może zaproponować odpowiedni program dla Twojego gospodarstwa i pomóc zarówno w ułożeniu planu kont oraz konfiguracji innych niezbędnych ustawień, co pozwoli na pozyskanie użytecznych informacji zarządczych. Nawet prosty program księgowym jest dobry, jeśli zawiera dane, które można wykorzystać w swoim procesie decyzyjnym. KST Konsulting stara się znaleźć rozwiązania dla wszystkich możliwych sytuacji. Stosujemy zasady zarządzania i rachunkowości w taki sposób, aby mieć pewność, że każda firma ma odpowiedni system. Zdajemy sobie również sprawę, że nie ma sensu pozyskiwanie informacji zarządczych, jeżeli koszt ich pozyskania jest większy niż korzyści z nich otrzymywane.

Usługi obejmują podstawowe usługi księgowe, ale również:

• Organizację struktury rachunkowości, identyfikację kosztów i centrów produkcji w ramach prowadzonej działalności;

• Ustawienie odpowiedniego poziomu analizy

• Znajomość konkretnych zagadnień rolniczych, takich jak:

  - rekrutacja pracowników

  - wycena inwentarza żywego

  - produkcja w toku 

  - logistyka i marketing

  - operacje na maszynach

  - cykl produkcji roślinnej 

• Tworzenie miesięcznych raportów zarządzania

 

Dostępne są również usługi dodatkowe, takie jak:

• Roczne budżety i prognozy przepływów pieniężnych

• Porównania wykonania z założonym budżetem

• Regularne spotkania (co miesiąc, co kwartał lub raz do roku) w celu omówienia wyników.

 

Zaletą takiego systemu jest:

• Przejrzysta analiza kosztów produkcji dla produktów lub usług

• Zrozumienie rentowności

• Identyfikacja głównych czynników wpływających na rentowność

• Identyfikacja struktury kosztów i przychodów

• Identyfikacja jakie koszty są związane z działalnością, która generują zysk

• Zrozumienie jaki wpływ na wynik mają zmiany kluczowych kosztów lub przychodów

• Lepsze zarządzanie ryzykiem w biznesie.

 

Kontakt

(+48) 61 887 66 08

biuro@kstkonsulting.com.pl

Adres


KST Konsulting Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 104
61-246 Poznań

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj jako pierwszy
informacje o promocjach i nowościach