Usługi zarządzania gospodarstwem

Dla właścicieli gospodarstw rolnych, którzy nie chcą być bezpośrednio zaangażowani w aktywne zarządzanie własnym gospodarstwem, mamy alternatywę. KST oferuje kompleksową usługę zarządzania gospodarstwem. Właściciel wciąż ma pełną kontrolę nad realizowaniem własnej strategii, ale dzięki umiejętności i doświadczeniu naszego zespołu, osiąga założone cele. Kontrakty menadżerskie mogą być bardzo elastyczne, aby zapewnić klientowi najwyższy poziom usług. Zespół KST z przyjemnością oferuje spotkania z klientami, aby omówić i ocenić czy oferowane przez nas usługi mogą pomóc w polepszeniu sytuacji, w której znajduje się gospodarstwo.

Zarządzanie gospodarstwem

KST oferuje usługi wspierające zarządzanie gospodarstwem, przejmując odpowiedzialność kierowniczą na farmie poprzez:

      • zapewnienie jednego lub więcej kierowników, którzy są niezbędni do zarządzania codzienną działalnością gospodarstwa;
      • zarządzanie administracją firmy poprzez nadzorowanie personelu lub bezpośrednio;
      • przygotowanie rocznego planu biznesowego i finansowego uzgadnianego z właścicielem. Plan ten staje się celem dla biznesu      w codziennym zarządzaniu;
      • sporządzenie raportów finansowych uwzględniających postępy w realizacji założonego planu. Postępy są również omawiane na regularnie odbywających się spotkaniach z KST;
      • wspieranie kierownictwa firmy oparte na wiedzy personelu technicznego.

Kontraktowy Kierownik

Kontrakty menedżerskie mogą być również ustalone dla wybranego obszaru firmy. Przykładem jest dział produkcji mlecznej.

Wprowadzanie nowych technologii w dziedzinie produkcji mlecznej i hodowli zwierząt stawia nowe wyzwania pracownikom zatrudnionym w gospodarstwach. Pracownicy muszą być w stanie skutecznie wdrożyć i zastosować nowe rozwiązania. KST oferuje usługi kontraktowe:
      • zatrudnianie pracowników produkcji mlecznej, w tym zootechników;
      • uzgadnianie celów i strategii z właścicielem oraz odpowiedzialność za ich codzienną realizację
      • cena za świadczone usługi wynika z zawartej umowy.

Korzyści dla właścicieli gospodarstw 

  • pełne wsparcie ze strony zespołu KST dla kierowników zatrudnionych w gospodarstwie;
  • kompleksowe planowanie działalności oraz jej monitorowanie;
  • dostęp do dodatkowych zasobów technicznych;
  • ograniczenie trudności w znalezieniu, zatrudnianiu i utrzymywaniu wyższej kadry kierowniczej.

Kontakt

(+48) 61 887 66 08

biuro@kstkonsulting.com.pl

Adres


KST Konsulting Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 104
61-246 Poznań

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj jako pierwszy
informacje o promocjach i nowościach