Zespół

Profil zespołu

 

Lawrence Thomson (MBA HND MBIAC) –Prezes Zarządu

Doświadczony menadżer wykonujący swą pracę zarówno na terenie Wielkiej Brytanii jak i na terenie Polski. Przez 19 lat pracował w Anglii prowadząc firmy zarządzające gospodarstwami rolnymi. W połowie lat ’90 został oddelegowany do prowadzenia przez 5 lat w Polsce i Czechach projektu 6000 sztuk krów mlecznych. W roku 2005 założył spółkę KST Konsulting. Nadal zaangażowany w produkcję zwierzęcą specjalizuje się w realizacji efektywnych systemów zarządzania przez integrację ludzi, wiedzy oraz technologii pokonując granice kulturowe krajów. Obecnie prowadzi również projekty w Bułgarii oraz na Ukrainie.

 

Neil Simmonds (HND BASIS) - Wiceprezes

Rozpoczął swoja karierę, jako kierownik gospodarstw znanych we wschodniej Anglii, zdobywając tam doświadczenie z zakresu doradztwa oraz agronomii. Tworząc później nową spółkę sektora Agro, zapewnił zarówno fachową wiedzę z zakresu zarządzania produkcja polową oraz doradztwa biznesowego. W 2004 roku rozpoczął pracę nad projektem we wschodniej Polsce i od tego czasu koncentruje się właśnie na tym zagadnieniu. Jego specjalnością jest zarządzanie i wdrażanie nowych projektów bazując na zdobytym doświadczeniu zarówno w Polsce jak i w Rumuni.

 

Maciej Proszak (Prokurent)- Radca Prawny

Maciej Proszak - Prokurent spółki, od 1996r. wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Jeden z udziałowców spółki. Doświadczenie zawodowe związane z branżą rolniczą - od 1994r. współpracował z pionierskimi w tym okresie podmiotami doradczymi w branży rolnej i przetwórstwa rolnego. Od 1996 roku prowadzi w ramach własnej Kancelarii obsługę prawną podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw rolnych. W ramach KST Konsulting prowadzi negocjacje z ANR, ARiMR, ARR, zapewnia kompleksową obsługę w zakresie sprzedaży i zakupu nieruchomości, w tym nieruchomości rolnych. Wspólnie z zespołem KST rekomenduje i ustala dla klientów KST strategię działania, strukturę organizacyjną oraz wszelkie optymalizacje - prawne, podatkowe, organizacyjne, produkcyjne, itp. Obecnie współpracuje także z wiodącymi firmami z branży AGRO - w tym urządzeń i towarów do produkcji rolnej - prowadząc dla nich obsługę prawną.

 

Katarzyna Nowak-Bereś (Członek Zarządu, mgr Ekonomii)- Dyrektor Finansowy

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów Podatkowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obecnie jest w trakcie zdobywania uprawnień na biegłego rewidenta. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez różnego rodzaju kursy i szkolenia z zakresu prawa bilansowego i podatkowego. Swoją praktykę w finansach i księgowości zdobyła w trakcie pracy jako księgowa w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Posiada wiedzę i doświadczenie na temat raportowania wewnętrznego w międzynarodowych koncernach.W KST Konsulting, jako Manager ds. księgowości i finansów odpowiedzialna jest za usługi księgowe, zarządzanie finansami oraz kierowanie zespołem pracowników firmy. Katarzyna posługuje się biegle językiem angielskim.

 

Monika Zegiel (mgr inż. Zootechnik) Kierownik ds. Zarzadzania Produkcją Zwierzęcą, MBA

Od 1999 zdobywała doświadczenie rolnicze w Niemczech, Finlandii oraz Wielkiej Brytanii. W 2005 roku ukończyła Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie z tytułem mgr. inż. Zootechnik ze specjalnością Biologia Rozrodu Zwierząt. W 2008 ukończyła studium Zarządzanie Projektem w Wyższej Szkole Bankowej. Natomiast w 2013 otrzymała tytuł MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Monika od roku 2005 pracuje w KST Konsulting, w 2008 objęła stanowisko Kierownika ds. Zarządzania Produkcją Zwierzęcą. Do jej obowiązków należy zarządzanie gospodarstwem 500 szt. krów dojnych (z jałowizną ok 1000 szt.), szkolenie pracowników, tworzenie biznes planów oraz wprowadzenie i koordynacja strategii produkcyjnych. W KST zajmuje się bezpośrednim doradztwem oraz prowadzeniem projektów inwestycyjnych jak również menadżerskich, aż do pełnej ich realizacji. Monika posługuje się biegle językami: angielskim oraz niemieckim.

 

Katarzyna Wojnicz (mgr inż. Towaroznawca) -Asystentka Biura Zarządu

Katarzyna ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, z tytułem magistra inżyniera Towaroznawstwa. Posiada różnorodne doświadczenie zawodowe, które zdobyła w trakcie trwającej już ponad 8 lat pracy zawodowej. W swej pracy zawodowej zdobyła wiedzę w obszarze Kadr i płac, którą pogłębiła pracując na stanowisku Specjalisty Ds. Kadr i Płac w KST Konsulting jak również w trakcie obszernego szkolenia organizowanego przez certyfikowaną jednostkę w Poznaniu. Ponadto w swojej pracy zawodowej zajmuje się bezpośrednim kontaktem z rządowymi agencjami Skarbu Państwa jak również bieżącym zarządzaniem administracyjnym i organizacyjnym spółki. Biegła znajomość języka angielskiego jest również wykorzystywana przez Katarzynę w swojej obecnej pracy do tłumaczeń pisemnych i ustnych.

 
 

Małgorzata Sawczenko (mgr inż. Agronom, Doradca Rolniczy)- Specjalista ds. zarządzania uprawami

Małgorzata jest absolwentką Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W 2010 r. obroniła tytuł mgr inż. Agronomii. Wyróżniona Honorową Odznaką Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Posiada uprawnienia Doradcy Rolniczego.W KST Konsulting pracuje na stanowisku Specjalisty ds. zarządzania uprawami. Odpowiedzialna jest za support techniczny programu GateKeeper i szkolenia w zakresie obsługi programu dla klientów. Nadzoruje kwestie użytkowania oprogramowania GateKeeper w spółkach zarządzanych przez KST. Odpowiada za prace przy pozyskiwaniu funduszy unijnych dla gospodarstw zarządzanych przez KST . Ponadto zajmuje się bezpośrednim kontaktem z instytucjami i organizacjami z branży rolniczej. Doradza oraz asystuje dyrektorom odpowiedzialnym za zarządzanie uprawami zarówno w praktyce polowej oraz w kwestii badań.

 

Anita Olejnik (mgr Ekonomii) - Specjalista ds. Kadr i Płac

Anita jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tytuł licencjata zdobyła na kierunku Ekonomika Pracy i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, natomiast tytuł magistra na kierunku Rachunkowość i Skarbowość. W KST pracuje od ponad 3 lat. Dzięki wykształceniu oraz wiedzy pogłębionej na profesjonalnym szkoleniu pracuje na stanowisku Specjalisty ds. Kadr i Płac. Zajmuje się obsługą kadrowo-płacową klientów KST Konsulting. Dodatkowo wspomaga również swoją pracą i wiedzą codzienną pracę działu księgowego,prowadząc ewidencję i księgując dokumenty oraz weryfikacją je pod względem formalnym i rachunkowym. W swojej pracy zajmuje się również bieżącymi pracami administracyjnymi oraz organizacyjnymi spółki. Dodatkowo dzięki biegłej znajomości języka angielskiego swoje umiejętności wykorzystuje w tłumaczeniach zarówno pisemnymi jak i ustnymi.

 

Adam Wolniak ( inż.Mechanizacji i Rolnictwa, Doradca Rolniczy)- Kierownik Produkcji Roślinnej

Adam jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. Tytuł inżyniera zdobył na kierunku Produkcja i Zarzadzanie w Rolnictwie. Adam w KST pracuje od ponad 2 lat . Dzięki zdobytemu wcześniej doświadczeniu oraz kwalifikacjom zawodowym pracuje on na stanowisku Kierownika Produkcji Roślinnej w dwóch gospodarstwach rolnych. Łącznie zarządza on powierzchnia ok 2000ha upraw polowych. Adam zarządza obecnie dwunasto osobowym zespołem pracowników produkcji polowej.

 

Włodzimierz Janusiewicz( mgr inż.Ogrodnictwa, Ochrona środowiska, Doradca Rolniczy)-Manager Plantacji Borówki

Włodzimierz w 2002r. ukończył Wydział Rolniczy, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Podczas kariery zawodowej zajmował się doradztwem rolniczym, kontrolą i certyfikowaniem upraw, oraz kierowaniem wielogatunkowej plantacji sadowniczej. W KST jest managerem 42 hektarowej plantacji borówki oraz technicznym managerem w zarządzanych przez KST plantacjach szparagów. W 2013 roku został członkiem zarządu Polskiego Związku Producentów Szparaga.

 

Rafał Pająk (inż. Rolnictwa, mgr Doradztwo Rolnicze, Doradca Rolniczy) - Kierwonik Produkcji Roślinnej

Rafał ukończył Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie na kierunku Rolnictwo z tytułem inżyniera. Ukończył szereg szkoleń między innymi kurs obsługi kombajnów zbożowych, szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy, szkolenie z zakresu wykorzystania komputera w zarządzaniu gospodarstwem rolnym, szkolenie z wykorzystania technik komputerowych do prowadzenia produkcji zwierzęcej. Rafał jest również absolwentem Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – specjalność doradztwo rolnicze. W KST Konsulting pracuje od 2013 roku na stanowisku Kierownika ds. Produkcji Roślinnej zarządzając gospodarstwem o powierzchni 2000 ha i zarządza zespołem pracowników.

 

 

Kontakt

(+48) 61 887 66 08

biuro@kstkonsulting.com.pl

Adres


KST Konsulting Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 104
61-246 Poznań

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj jako pierwszy
informacje o promocjach i nowościach